Tag Archives CSblog

Máy tính đếch quan tâm

by

Việc não bộ là một cơ chế vật chất, mà về nguyên tắc có thể được tạo tác nhân tạo, cũng không ủng hộ quan niệm rằng AI (như hiện thực của nó) có thể tạo ra được AGI. Thực ra, với cách thức mà AI đang tiến hành, trong sự cách ly hoàn toàn với khoa học thần kinh, một khả năng chắc chắn là: bất kỳ nỗ lực tái tạo bộ não nào cũng sẽ đòi hỏi những ý tưởng rất khác so với những ý tưởng mà AI hiện nay đang áp dụng. Nói như vậy không phải là để chê bai AI và những thành tựu của nó; mà chỉ để nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên rằng: AI không phải và chưa bao giờ là một lý thuyết về tư duy của con người.

36

Chung quy cũng tại AI!

by

Kosinski tiếp tục tinh chỉnh mô hình của mình và mô hình này có thể sẽ dự đoán được một người còn tốt hơn là đồng nghiệp của họ trung bình với chỉ 10 cái like trên Facebook, 70 like sẽ tốt hơn cả một người bạn, 150 like hơn cả cha mẹ và với 300 like, máy có thể dự đoán hành vi của một người còn rõ ràng hơn cả bạn tình của họ. Và nếu nhiều like hơn nữa, thì có lẽ máy sẽ hiểu biết về một người còn rõ ràng hơn cả chính bản thân họ. Vào ngày Kosinski công bố những phát hiện này, ông đã nhận được hai cuộc gọi. Một là lời đe dọa về các hành động pháp lý và một lời mời làm việc. Cả hai đều của Facebook.

32

Người phát minh ra tương lai

by

Khoa học truy tìm những quy luật cơ bản của tự nhiên. Toán học nghiên cứu và phát hiện những định lý mới. Kỹ thuật xây nên các hệ thống để giải quyết nhu cầu con người. Ba lĩnh vực này phụ thuộc, bổ trợ lẫn nhau nhưng hoàn toàn khác biệt. Thật hiếm có một cá nhân nào lại đồng thời có những đóng góp quan trọng cho cả ba – nhưng Claude Shannon là một ngoại lệ hiếm hoi.

27

Chung quy chỉ tại Cantor 2

by

Lý thuyết tập hợp của Cantor không chỉ làm lung lay nền tảng toán học, đặt ra các vấn đề mấu chốt của triết học và logic, là tiền thân của lý thuyết tập hợp hiện đại, mà còn mang một trong những tư tưởng tiên phong của lý thuyết tính toán hiện đại. Sinh viên khoa học máy tính nên biết và tìm đọc về lý thuyết Cantor.

24

Group testing

by

Các bài toán này thuộc về một nhánh nghiên cứu gọi là “thử nghiệm nhóm” (group testing), một đề tài rất thú vị. Và đó cũng là cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của “phương pháp gộp mẫu” trong xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ở các quốc gia hiện nay.
Một nghiên cứu khoa học về ứng dụng group testing như một chiến lược để giám sát dịch tễ học COVID-19 có thể tham khảo ở đây

10

Chung quy chỉ tại Cantor 1

by

Trong loạt bài này, ta sẽ duyệt qua các ý tưởng lớn và lịch sử xoay quanh một trong những bài toán quan trọng nhất của thế kỷ 21: bài toán “P chọi NP” (P versus NP). Câu trả lời đáng giá một triệu USD [20] và danh tiếng sẽ đi vào lịch sử khoa học. Cũng như bài toán Fermat lớn, bản thân câu trả lời cho bài “P chọi NP” không hẳn quan trọng bằng các kỹ thuật, hướng nghiên cứu, ngành nghiên cứu mới mà người ta khám phá ra để đi đến câu trả lời.

19