Tag Archives Business

Blockchain cho Doanh nghiệp

by

Người ta đã viết rất nhiều thứ về công nghệ blockchain trong những năm qua: blockchain là gì và blockchain được ứng dụng thế nào với nhiều mức độ chi tiết khác nhau, cũng như chiến lược lâu dài của công nghệ này đối với các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, những gì chúng ta mong đợi là các bước hành động thực tế, cách thức thực hiện để khởi tạo, triển khai và vận hành một giải pháp kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain. Một công cụ chỉ dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp để có thể bắt đầu tận dụng công nghệ vượt trội này, hầu như không có.

7

STARTUP

by

Cuộc cách mạng số đã chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu với một tốc độ khủng khiếp. Về cơ bản, Internet đã thay đổi mọi phương thức kinh doanh và cả tương tác hàng ngày của chúng ta. Các nền tảng kỹ thuật số đang thống trị thị trường truyền thông, quan hệ khách hàng và cả phương thức mua bán. Các phương thức cũ đơn giản là không thể cạnh tranh nổi với thị trường kỹ thuật số, trừ khi chúng có thay đổi thích ứng.

11