Anh!

by

Thơ September Rain – Có những bàn tay không chạm được dẫu gần – Tập 1.

Nhạc nền: Have somebody told you – Li Meng Yi & Yan Si Zhi trong album Xiaotiqin Yu Jita De Dui Hua (小提琴与吉他的对话) – 2008

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *