Browsing Category Tech

Chạm vào hư không

Chạm vào hư không

by

Giả sử mọi thứ bên ngoài vũ trụ của chúng ta là một không gian trống rỗng. Đấng Toàn năng có thể dịch chuyển vũ trụ sang phải hai bước chân không? Chưa có một thực nghiệm khả thi nào chứng minh là chúng ta có thể biết được sự dịch chuyển đó. Nỗi hoài nghi này mài mòn ngay cả tri thức cơ bản nhất: ta bị dịch chuyển hay ta vẫn đứng yên?

38
Máy tính đếch quan tâm

Máy tính đếch quan tâm

by

Việc não bộ là một cơ chế vật chất, mà về nguyên tắc có thể được tạo tác nhân tạo, cũng không ủng hộ quan niệm rằng AI (như hiện thực của nó) có thể tạo ra được AGI. Thực ra, với cách thức mà AI đang tiến hành, trong sự cách ly hoàn toàn với khoa học thần kinh, một khả năng chắc chắn là: bất kỳ nỗ lực tái tạo bộ não nào cũng sẽ đòi hỏi những ý tưởng rất khác so với những ý tưởng mà AI hiện nay đang áp dụng. Nói như vậy không phải là để chê bai AI và những thành tựu của nó; mà chỉ để nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên rằng: AI không phải và chưa bao giờ là một lý thuyết về tư duy của con người.

35
Technical blogs worth reading

Technical blogs worth reading

by

I’m dedicated to checking my favorite blogs every few days (and always looking for more), so I was surprised when a group of friends said they don’t know of a single blog worth reading!

This list is so that I can easily share my favorite blogs to colleagues and students. These blogs cover programming, software engineering, startups, product design, usability, research, game development, and academia. They are in no particular order, but I provide a few categories for each and an example post that I recommend.

30
Chung quy cũng tại AI!

Chung quy cũng tại AI!

by

Kosinski tiếp tục tinh chỉnh mô hình của mình và mô hình này có thể sẽ dự đoán được một người còn tốt hơn là đồng nghiệp của họ trung bình với chỉ 10 cái like trên Facebook, 70 like sẽ tốt hơn cả một người bạn, 150 like hơn cả cha mẹ và với 300 like, máy có thể dự đoán hành vi của một người còn rõ ràng hơn cả bạn tình của họ. Và nếu nhiều like hơn nữa, thì có lẽ máy sẽ hiểu biết về một người còn rõ ràng hơn cả chính bản thân họ. Vào ngày Kosinski công bố những phát hiện này, ông đã nhận được hai cuộc gọi. Một là lời đe dọa về các hành động pháp lý và một lời mời làm việc. Cả hai đều của Facebook.

32
Người phát minh ra tương lai

Người phát minh ra tương lai

by

Khoa học truy tìm những quy luật cơ bản của tự nhiên. Toán học nghiên cứu và phát hiện những định lý mới. Kỹ thuật xây nên các hệ thống để giải quyết nhu cầu con người. Ba lĩnh vực này phụ thuộc, bổ trợ lẫn nhau nhưng hoàn toàn khác biệt. Thật hiếm có một cá nhân nào lại đồng thời có những đóng góp quan trọng cho cả ba – nhưng Claude Shannon là một ngoại lệ hiếm hoi.

27
Chung quy chỉ tại Cantor 2

Chung quy chỉ tại Cantor 2

by

Lý thuyết tập hợp của Cantor không chỉ làm lung lay nền tảng toán học, đặt ra các vấn đề mấu chốt của triết học và logic, là tiền thân của lý thuyết tập hợp hiện đại, mà còn mang một trong những tư tưởng tiên phong của lý thuyết tính toán hiện đại. Sinh viên khoa học máy tính nên biết và tìm đọc về lý thuyết Cantor.

24