About me

Hi! My name is Lê Minh. I'm a Software engineer living in Ho Chi Minh City, Vietnam. This blog is to share Computer Science thoughts, stories, ideas and more.

“success”

Một thực tế đơn giản là, thế giới này không cần thêm những người thành công nữa. Điều nó thực sự cần đó là những con người kiến tạo hòa bình, người chữa lành, người hàn gắn, người kể tiếp những câu chuyện và người xoa dịu những trái tim. Nó cần những người sống trọn vẹn cuộc sống của mình, bất kể địa vị của họ là gì. Nó cần những người dũng cảm có lương tri sẳn sàng chiến đấu để biến thế giới này thành nơi đáng sống và nhân văn hơn. Và những phẩm chất này chẳng dính dáng gì đến chữ ‘thành công’ mà chúng ta từng định nghĩa.

The plain fact is that the planet does not need more successful people. But it does desperately need more peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of every kind. It needs people who live well in their places. It needs people of moral courage willing to join the fight to make the world habitable and humane. And these qualities have little to do with success as we have defined it.

― David W. Orr ― Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World


My SKILLS

Coffee Brewing

Creativity

Punctuality