Đang sống

by
Reading time: 2 minutes

Bạn sống như thế này, được bảo bọc, trong một thế giới mong manh, và bạn tin rằng bạn đang sống.

Thế rồi bạn đọc một quyển sách, hoặc bạn đi du lịch, hoặc bạn gặp ai đó. Và rồi bạn phát hiện ra bạn không thật sự đang sống, bạn chỉ đang ngủ đông.

Những triệu chứng của việc ngủ đông rất dễ nhận ra: đầu tiên, là sự bồn chồn thao thức. Triệu chứng thứ hai – khi việc ngủ đông trở nên nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong – là sự vắng mặt của lạc thú.

Vậy đó. Nó xuất hiện như một cơn bệnh vô thưởng vô phạt. Đơn điệu, buồn chán, chết chóc. Hàng triệu người sống như thế (hoặc chết như thế) mà không hề hay biết. Họ làm việc trong văn phòng, họ lái xe hơi, họ đi dã ngoại với gia đình, họ nuôi dạy con cái.

Rồi một liệu pháp sốc xảy ra, một con người, một quyển sách, một bài hát, và nó thức tỉnh họ và cứu họ khỏi sự chết.

Almost Living – Anaïs Nin

You live like this, sheltered, in a delicate world, and you believe you are living. Then you read a book (Lady Chatterley, for instance), or you take a trip, or you talk with Richard, and you discover that you are not living, that you are hibernating. The symptoms of hibernating are easily detectable: first, restlessness. The second symptom (when hibernating becomes dangerous and might degenerate into death): absence of pleasure. That is all. It appears like an innocuous illness. Monotony, boredom, death. Millions live like this (or die like this) without knowing it. They work in offices. They drive a car. They picnic with their families. They raise children. And then some shock treatment takes place, a person, a book, a song, and it awakens them and saves them from death.

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *