Goût

by
Reading time: < 1 minutes

Bạn dễ dàng nhận ra những trang này có style khá giống nhau.

MANN UP: https://mannup.vn/

ELLE VIETNAM: https://www.elle.vn/

Zzz Blog: https://blog.zzzreview.com/

Tuan Lalarme: https://tuanlalarme.com/category/blog/

Có điều gì đó làm cho chúng có style giống nhau nhỉ? Nhưng đó lại là những trang tôi hay xem, đọc những lúc ngoài công việc, ngoài học hành. Rất thích anh “Tuan La Larme” review sách, review phim. Khá ấn tượng với văn phong đặc biệt, mang đầy tự sự của anh ấy. 

Và cái blog này của tôi nữa. Cùng style. Chắc là goût thôi!

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *